Tuğçe Çamsarı

Yayında olmak yaşamaktır. Gerisi ise sadece beklemek..

XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı

XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı

30 Kasım-2 Aralık 2011

Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir

 

 

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır.

Bu yıl “ “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, Mahremiyet, “İnternet ve Demokrasi”, “İnternet yasakları”, “Fatih Projesi” ve “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Konferansın Ana Konuları

 • Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
 • Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
 • Sosyal Ağlar ve İnternet’in Sosyal Boyutları
 • Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
 • Sosyal Ağlar ve Eğitim
 • Yeni Medya
 • İnternet Yasakları, Sansür ve zararlı içerik
 • Fikri haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı
 • Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler
 • İnternet Yönetişimi ve STK’lar
 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
 • Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
 • Acık Veri; Açık Devlet
 • Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
 • İnternet’in yasal boyutları
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
 • E-Tarım, e-Çevre, e-Ulaşım
 • E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
 • Bilgi/Medya Okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi
 • E-is, M-iş ve Yeni Ekonomi
 • Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
 • Telekomda Serbestleşme, Düzenleyici Yapılar
 • Çocuklar için Güvenli İnternet
 • Elektronik Yayıncılık ve Basın
 • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
 • Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
 • Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
 • İnternet’te Güvenlik; Virus, Spam, Bireysel Savunma
 • Yeni Internet teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
 • Elektronik İmza
 • İnternet ve Sanat
 • İnternet’te Türkce kullanımı ve İçerik
 • Dünyada ve Türkiye’de İnternet altyapısı
 • Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti
 • Semantic Web
 • Hesaplama ve Tarama Motorları
 • Çocuklar için Güvenli İnternet
 • İnternet ve Reklamcılık
 • Açık Veri, Açık Devlet
 • Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
 • Digital Activisim
 • IPTV
 • VoIP

Konferans dili Türkce’dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak üzere Ingilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruları, tam metin bildirileri, seminer ve çalışma grubu önerilerini aşağıda tanımlanan şekilde 1 Kasım 2011 ‘e kadar iletiniz.

Tüm başvuruların elektronik yapılması gerekir. Tam metni basvuru sırasında webten sunuyorsunuz. Başvuruyu daha sonra düzeltmek mümkündür. Ama, en azından genişletilmiş özetle başlayın.

Klasik bildiri: Bilimsel yazım kuralları çercevesinde yazılmış geniş özet ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa. Birinci sayfada kimlik bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta adresleri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve İnternet üzerinde konmaya uygun elektronik kopyası, pdf, html, doc, odt, TeX dosyaları tercih edilir.

Elektronik bildiri: Herhangi bir İnternet yazılım aracı ile okunabilecek, gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çokluortam bildiri. Sınırsız form ve boyut. Başında kimlik bilgisi.

Eğitim semineri önerisi: Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak konuların azami bir A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin verilme şekli, donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.

Tartışma grubu/açık oturum önerisi: Başlık, süre, beklenen katılımcı sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin kimlik bilgisi.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

 

kaynak: http://inet-tr.org.tr/inetconf16/

 

 

Related posts:

Aç Kal - Budala Kal: Steve Jobs.. Her daim saf biri..
YouTube’ de, Mobil İçin Çevrimdışı Video Özelliği
Öldükten Sonra İnternet Hesaplarımıza Ne Olacak?

Etiketler:, , ,

Posted in Dijital Yaşam Sesleri by admin on Ekim 23rd, 2011 at 23:37.

Add a comment

No Replies

Feel free to leave a reply using the form below!


Leave a Reply


Analytics Plugin created by Web Hosting